जोन, रेंज और ज़िले के पुलिस अधिकारियो का संपर्क विवरण

क्र.सं. जोन, रेंज और ज़िले का नाम वर्तमान पद पुलिस कार्यालय
संपर्क नंबर
शिविर कार्यालय
संपर्क नंबर
मोबाइल
(सी यू जी)
ई-मेल
1 आगरा जोन आई.जी 0562-2265736 0562-2460211 9454400178 igzoneagr-up@nic.in
2 आगरा रेंज डी.आई.जी 0562-2463343 0562-2263343 9454400197 digraga@nic.in
3 आगरा एस.एस.पी 0562-2250106 0562-2227255 9454400246 sspaga-up@nic.in
4 फिरोजाबाद एस.पी 05612-285110 05612-285052 9454400269 spfrz-up@nic.in
5 मैनपुरी एस.पी 05672-234442 05672-234402 9454400295 sspmpi-up@nic.in
6 मथुरा एस.एस.पी 0565-2505172 0565-2404600 9454400298 sspmta-up@nic.in
7 अलीगढ़ रेंज डी.आई.जी 0571-2400404 0571-2400408 9454400392 digraih@up.nic.in
8 अलीगढ़ एस.एस.पी 0571-2401150 0571-2703110 9454400247 sspaih-up@nic.in
9 एटा एस.एस.पी 05742-233319 5742-233303 9454400265 sspeth-up@nic.in
10 हाथरस एस.पी 05722-232100 05722-276100 9454400278 sphts-up@nic.in
11 कासगंज एस.पी 05744-247486 05744-247488 9454400393 spkr-up@nic.in
12 इलाहाबाद जोन आई.जी 0532-2424630 0532-2420710 9454400139 igzoneald@nic.in
13 इलाहाबाद रेंज डी.आई.जी 0532-2260527 0532-2260527 9454400195 digrald@nic.in
14 इलाहाबाद एस.एस.पी 0532-2641902 0532-2440700 9454400248 sspald-up@nic.in
15 फतेहपुर एस.पी 05180-224413 05180-224288 9454400268 sspaid-up@nic.in
16 कौशाम्बी एस.पी 05331-232771 05331-232773 9454400288 spkaushambi@gmail.com
17 प्रतापगढ़ एस.पी 05342-220423 05342-220403 9454400300 sppbh-up@nic.in
18 पचित्रकूट धाम रेंज डी.आई.जी 0519-2220538 0519-2220738 9454400206 digrckd@gmail.com
19 बांदा एस.पी 05192-224624 05192-220444 9454400257 spbna-up@nic.in
20 चित्रकूट एस.पी 05198-235500 05198-235435 9454400263 spbna@up.nic.in
21 हमीरपुर एस.पी 05282-222329 05282-222224 9454400277 sphmr-up@nic.in
22 महोबा एस.पी 05281-254068 05281-244474 9454400293 spmba-up@nic.in
23 बरेली जोन आई.जी 0581-2511199 0581-2510833 9454400140 igzonebry-up@nic.in
24 बरेली रेंज डी.आई.जी 0581-2511049 0581-2427075 9454400204 dig_bareilly@yahoo.com
25 बरेली एस.एस.पी 0581-2457021 0581-2427003 9454400260 sspbry-up@nic.in
26 बदायूं एस.एस.पी 05832-266342 05832-268308 9454400252 sspbdn-up@nic.in
27 पीलीभीत एस.पी 05882-257183 05882-257182 9454400301 sppbt-up@nic.in
28 शाहजहांपुर एस.पी 05842-222553 05842-222415 9454400306 spsha-up@nic.in
29 मुरादाबाद रेंज डी.आई.जी 0591-2435532 0591-2435532 9454400213 digrmdd@nic.in
30 अमरोहा एस.पी 05922-253288 - 9454400281 spjpn-up@nic.in
31 बिजनौर एस.पी 01342-262026 01342-262002 9454400254 spbjr-up@nic.in
32 मुरादाबाद एस.एस.पी 0591-2424291 0591-2424293 9454400294 sspmdd@up.nic.in
33 रामपुर एस.पी 0595-2350996 0595-2350080 9454400303 sprpr-up@nic.in
34 सम्भल एस.पी 05921-243117 05921-243118 9454400430 spbm-up@nic.in
35 गोरखपुर जोन आई.जी 0551-2200797 0551-2333777 9454400141 igzonegkr-up@nic.in
36 बस्ती रेंज डी.आई.जी 05542-246487 05542-246487 9454400205 digrbas@nic.in
37 बस्ती एस.पी 05542-246904 05542-246309 9454400261 spbsi-up@nic.in
38 संत कबीर नगर एस.पी 05547-222892 05547-226891 9454400283 spkbn-up@nic.in
39 सिद्धार्थ नगर एस.पी 05544-222183 05544-222302 9454400305 spsdr-up@nic.in
40 देवीपाटन रेंज डीआईजी 05262-230777 05262-230777 9454400207 digrgon@nic.in
41 बहराइच एस.पी 05252-232892 - 9454400259 spbrh-up@nic.in
42 बलरामपुर एस.पी 05263-233100 05253-232490 9454400256 spblr-up@nic.in
43 गोंडा एस.पी 05262-230544 05262-233177 9454400272 spgda-up@nic.in
44 श्रावस्ती एस.पी 05250-222328 05250-222715 9454400311 spsvi-up@nic.in
45 गोरखपुर रेंज डी.आई.जी 0551-2201047 0551-2200668 9454400209 digrgkr@up.nic.in
46 देवरिया एस.पी 05568-241400 05568-222311 9454400264 spdoa-up@nic.in
47 गोरखपुर एस.एस.पी 0551-2200858 0551-2200773 9454400273 sspgkr-up@nic.in
48 कुशीनगर एस.पी 556424-240093 - 9454400289 spksn-up@nic.in
49 महाराजगंज एस.पी - - 9454400296 spmrj-up@nic.in
50 कानपुर जोन आई.जी 0512-2305918 0512-2304461 9454400142 igzoneknr-up@nic.in
51 झांसी रेंज डी.आई.जी - 0510-2333351 9454400210 digrjsi@up.nic.in
52 जालौन एस.पी 05162-252237 05162-252233 9454400279 spjln-up@nic.in
53 झांसी एस.एस.पी 0510-2333340 - 9454400282 sspjsi-up@nic.in
54 ललितपुर एस.पी 05176-277100 05176-278100 9454400291 spltp-up@nic.in
55 कानपुर रेंज डी.आई.जी 0512-2536036 0512-2530663 9454400211 digrknr@up.nic.in
56 औरैया एस.पी 05683-249618 05683-244887 9454400249 spaya-up@nic.in
57 इटावा एस.एस.पी 05688-254041 05688-253333 9454400266 sspewh-up@nic.in
58 फतेहगढ़ एस.पी 05692-234410 05692-234206 9454400267 spfgh-up@nic.in
59 कन्नौज एस.पी 05694-235439 05694-234808 9454400287 spknj-up@nic.in
60 कानपुर देहात एस.पी 05111-271211 05111-271296 9454400286 spknd-up@nic.in
61 कानपुर नगर एस.एस.पी 0512-2304407 0512-2530517 9454400285 sspknr-up@nic.in
62 लखनऊ जोन आई.जी 0522-2235470 0522-2399833 9454400143 igzonelkw-up@nic.in
63 फैजाबाद रेंज डी.आई.जी 05278-224247 05278-224248 9454400208 digrfzd@nic.in
64 अंबेडकर नगर एस.पी 05271-244445 - 9454400245 spabr-up@nic.in
65 अमेठी एस.पी 05368-244200 05368-244800 9454400427 spcs-up@nic.in
66 बाराबंकी एस.पी 05248-222277 05248-222244 9454400251 spbbk-up@nic.in
67 फैजाबाद एस.एस.पी 05278-224214 - 9454400270 sspfzd-up@nic.in
68 सुल्तानपुर एस.पी 05362-240301 05362-240302 9454400310 spstr-up@nic.in
69 लखनऊ रेंज डीआईजी 0522-2393350 0522-2719200 9454400212 digrlkw@gmail.com
70 हरदोई एस.पी 05852-234749 05852-234694 9454400276 sphdi-up@nic.in
71 खीरी एस.पी 05872-253210 05872-253210 9454400284 spkhi-up@nic.in
72 लखनऊ एस.एस.पी 0522-2628965 0522-2625983 9454400290 ssplkw-up@nic.in
73 रायबरेली एस.पी 0535-2202315 0535-2701736 9454400302 sprbi-up@nic.in
74 सीतापुर एस.पी 05862-248315 05862-242229 9454400309 spstp-up@nic.in
75 उन्नाव एस.पी 0515-2820228 0515-2820202 9454400312 spuao-up@nic.in
76 मेरठ जोन आई.जी 0121-2763664 0121-2763733 9454400144 igzonemrt-up@nic.in
77 मेरठ रेंज डी.आई.जी 0121-2666866 0121-2666866 9454400214 digrmrt@nic.in
78 बागपत एस.पी 0121-2220578 0121-2222395 9454400258 spbpt-up@nic.in
79 बुलंदशहर एस.पी 05732-280705 05732-280338 9454400253 sspbhr-up@nic.in
80 गौतम बुद्ध नगर एस.एस.पी 0120-2514750 0120-2549330 9454400271 sspgbn-up@nic.in
81 गाज़ियाबाद एस.एस.पी 0120-2820758 0120-2820157 9454400274 sspgzb-up@nic.in
82 हापुड़ एस.पी 0122-2315625 0122-2315628 9454400428 sppc-up@nic.in
83 मेरठ एस.एस.पी 0121-2664634 0121-2660548 9454400297 sspmrt-up@nic.in
84 सहारनपुर रेंज डी.आई.जी 0132-2761795 0132-2761795 9454400216 digrsah@up.nic.in
85 मुजफ्फरनगर एस.एस.पी 0131-2436394 0131-2437474 9454400314 sspzuf-up@nic.in
86 सहारनपुर एस.एस.पी 0132-2727143 - 9454400308 sspsrr-up@nic.in
87 शामली एस.पी 01398-254803 01398-255100 9454400429 sppn-up@nic.in
88 वाराणसी जोन आई.जी 0542-2502600 0542-2501433 9454400145 igzonevns-up@nic.in
89 आजमगढ़ रेंज डी.आई.जी 05462-260249 05462-260201 9454400203 digrazh@up.nic.in
90 आजमगढ़ एस.पी 05462-260403 - 9454400250 spazh-up@nic.in
91 बलिया एस.पी 05498-220373 05498-220312 9454400255 spbla-up@nic.in
92 मऊ एस.पी 0547-2500620 0547-2500127 9454400292 spmau-up@nic.in
93 मिर्ज़ापुर रेंज डी.आई.जी 05442-256366 05442-257401 9454400215 digrmir@nic.in
94 मिर्ज़ापुर एस.पी 05442-252578 05442-256655 9454400299 sp-mzr@gmail.com
95 संत रविदास नगर एस.पी 05414-250236 05414-250285 9454400307 spsrn-up@nic.in
96 सोनभद्र एस.पी 05444-252631 05444-252614 9454400304 spsbr-up@nic.in
97 वाराणसी रेंज डी.आई.जी 0542-2502644 0542-2509400 9454400199 digrvns@nic.in
98 चंदौली एस.पी 0541-2262480 0541-2242679 9454400262 spcdi-up@nic.in
99 गाजीपुर एस.पी 0548-2220568 0548-2220568 9454400275 spgzr-up@nic.in
100 जौनपुर एस.पी - 05452-261203 9454400280 spjnr-up@nic.in
101 वाराणसी एस.एस.पी 0542-2502644 0542-2502655 9454400217 sspvns-up@nic.in
Back to Top